Skip to content

Kompetencer

Smalt fokus - bredt kendskab

Gears

Driftsydelser

wrench

Konsulentydelser

pen

IT-projekter

Driftsydelser

 • 2C On Call
 • 2C Network Operations
 • 2C Firewall Operations
 • 2C Hosted SIEM
 • 2C Managed NAC
 • 2C Threat Assessment

2C On Call

Med en 24/7/365 beredskabsaftale fra 2C Networks, kan din virksomhed være sikker på hurtig fejlretning.

De fleste virksomheder har prøvet at have større eller mindre nedbrud i deres IT-infrastruktur, og ved at det koster mange penge, spild af brugerens tid og giver frustration i IT-afdelingen.

2C Networks sikrer at det påbegyndes remote fejlretning f.eks. senest 2 timer efter fejlmelding er tilgået 2C Networks – til en meget overkommelig pris.

Servicen kan købes både som en fast lav pris, hvor der betales for de timer de benyttes i forbindelse med fejlretning, men kan også købes hvor alle timer er inkluderet.

Beredskabsaftalen kan naturligvis også kombineres med vore andre driftydelser som f.eks. netværksdrift.

2C Network Operations

De fleste virksomheder har prøvet at have større eller mindre nedbrud i deres IT-infrastruktur, og ved at det koster mange penge, spild af brugerens tid og giver frustration i IT-afdelingen. 2C Networks leverer en proaktiv IT-driftsovervågning, der konstant overvåger dine servere og netværksenheder, sikrer hurtig alarmering I tilfælde af fejl og regelmæssig rapportering, så du kan sikre optimal tilgængelighed og performance – alt sammen til en meget overkommelig pris.

Proaktiv overvågning
 • 2C Networks overvågningsservice giver dig proaktiv overvågning af dit netværk, servere, websites og andre kritiske IT-ressourcer.
 • Overvågningen kører 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.
Overvågning som service
 • Overvågning fra 2C Networks er en service der ”lejes” på månedsbasis og kan opsiges når der ikke længere er brug for den.
 • 2C Networks tager sig af installation og den daglige drift af overvågningsservicen.
Drifts-rapportering
 • Nemt forståelige driftsrapporter giver et godt overblik over status og udviklingstrends.
 • Driftsrapporter sendes via e-mail; dagligt, ugentligt eller månedlig … alt efter dit ønske.
 • Enkel kapacitetsovervågning og planlægning af opgraderinger.
Hurtig reaktion
 • Ved nedbrud eller performance problemer bliver du hurtigt og automatisk alarmeret.
 • Med præcise informationer om hvor problemet er, begynder fejl-retningen med det samme så nedetiden bliver minimeret.
Tilpasning efter behov
 • IT-driftsovervågningen kan tilpasses dit IT-miljø og dine driftsprocedure.
 • Alarmer for mindre kritiske servere kan begrænses til almindelig kontortid, såfremt det ikke er nødvendigt med hurtig reaktion.
Overkommelig pris
 • Overvågningsservicen tilbydes til en meget overkommelig pris.

2C Firewall Operations

At fastholde et højt IT sikkerhedsniveau er kritisk og løbende vedligeholdelse af virksomhedens firewalls er afgørende for at beskytte virksomheden mod sikkerheds trusler. Men drift af IT sikkerhedsløsninger kan være både tidskrævende og kompliceret. Er mine firewalls opdateret til seneste release? Har vi firewall regler der ikke længere bruges? Har vi fået kigget firewall-loggen igennem? Er der noget der skal optimeres?

Firewall drift fra 2C Networks giver tryghed, når det gælder driftssikkerheden. For en fast pris pr. måned, holder vi et vågent øje med dine firewalls. Vi overvåger dem løbende og tager hånd om driftsproblemer. Vi sender månedlige rapporter til dig, så du får et godt overblik over drifts og sikkerheds tilstand for dine firewalls. Og vi holder løbende øje med dine firewall logs og tager initiativet hvis der er indikationer på drift problemer eller sikkerhedsudfordringer. Vi dokumenterer din firewall løsning, inkl. dokumentation for ændringer i sikkerheds policies. Og vi sikrer naturligvis at der foretages software upgrades når software rettelser bliver tilgængelige. Daglige ændringer samt optimeringer er også inkluderet i den faste pris.

2C Hosted SIEM

Hosted SIEM er en løsning der giver dig svar på to af de vigtigste spørgsmål i forbindelse med netværkssikkerhed:

“Hvilket udstyr og enheder er der koblet på mit netværk?”
“Sker der noget i mit netværk, der er en sikkerhedstrussel?”

Alt sikkerhed forudsætter at man kan se hvad der foregår i ens infrastruktur – hvordan kan man beskytte noget man ikke kan se?

Stigende krav fra myndigheder, kunder og samarbejdspartnere øger kravet om at have synlighed og kontrol over ens infrastruktur.

SIEM (Security Information & Event Management) løsninger er anerkendt som en effektiv vej til synlighed og kontrol. En vej, der historisk set, har været kompleks og dyr, hvilket 2C Networks har lavet om på med den hostede løsning.

Fordelene ved en Hosted SIEM fra 2C Networks:

Introduktion & træning igennem 2C Networks Remote
2C assistance med opsætning & løbende tilpasning under hele aftaleperioden
Netværksovervågning af switche, routere, VM’s mm. (NOC/SOC)
Hosting hos 2C Networks med virtuel collector hos jer
Fuld Enterprise løsning fra Fortinet
Alarmering & dashboard-opsætning efter egne ønsker
Aktiv scanning af netværket & automatisk CMDB
Netflow sensor muligheder
Udvidet rapportering & analytics / Indication of Compromise
Central Network Management & Central Repository
Fuld Inventory med kategorisering

2C Managed NAC

I ved der bliver koblet alt muligt til jeres netværk som ikke er godkendt – > Og det hjælper desværre ikke at sige at man ikke må…

 • Det er både en stor IT-sikkerhedsrisiko og et driftsproblem.
 • Det øger risikoen for at uautoriseret adgang og inficering med vira m.m.
 • Samtidig skaber ”fremmed udstyr” ofte driftsproblemer fordi det forstyrrer eksisterende og godkendt udstyr.

Uden en NAC-løsning har I ikke mulighed for at holde øje med, hvad der bliver tilsluttet jeres netværk eller mulighed for at afvise uautoriseret udstyr.

Hvis I køber en Network Access Control (NAC) løsning får I både indsigt i, hvad der bliver tilsluttet jeres netværk, og mulighed for automatisk at afvise uautoriseret udstyr, så det ikke får adgang til jeres netværk/systemer.

FortiNAC er en software løsning der kan integreres med jeres nuværende netværks udstyr og kræver ikke udskiftning af netværks enheder.
FortiNAC er ikke baseret på .1x (styret via certifikater) og man behøver derfor ikke helt nye switche (som bl.a Aruba Clearpass og Cisco ISE) & så er det meget nemt at administrere samt sætte i drift.
FortiNAC giver synlighed for at se alt, der er forbundet med netværket, samt evnen til at styre disse enheder og brugere, herunder dynamiske, automatiserede reaktioner.

Vil du også have styr på hvad der er koblet til dit netværk – og automatisk bestemme hvem der må have adgang til hvad (eller om man overhovedet må få adgang)?

2C Continuous Threat Assessment

Vores værktøj, 2C – Continuous Threat Assessment, som vi tilbyder som et as-a-service-koncept: Kan identificere sårbarheder og forhindre trusler – også i forbindelse med den menneskelige faktor.

En hardware sensor, installeret på jeres netværk, kigger dybt ind i virksomhedens netværkstrafik og leder efter indicators of compromise-trafik som den nuværende firewall har ladet passere.

hver uge, vil der blive udarbejdet en detaljeret risikovurdering ved hjælp af vores Analyzer, der bl.a. giver et billede af, om der er Malware og ondsindet applikationstrafik på netværket – men også generel statistik over websurfing, applikations og netværksudnyttelse m.m.
Den indehlder en samlet sikkerheds-risiko-vurdering og den relaterede forretningsrisiko samt detaljeret og handlingsmæssige anbefalinger, som kan afhjælpe. 

Det giver en plan for, hvordan man reducerer risikoen og samtidig gør netværket langt mere effektivt. 

 

Konsulentydelser

Er der drifts problemer kan vi tage hånd om fejlsøgningen og få tingene tilbage på sporet. 
Vi kan hjælpe jer i alle faser af netværkets lifecycle, fra design og implementering til drift og optimering.

Skal der udvides og installeres nyt, kan vi hjælpe med det korrekte setup og den praktiske idriftsættelse.

Kontakt 2C Networks

IT-Projekter

Gennem mange års erfaring har vi opnået indgående systemforståelse i store og komplekse IT-netværk. Det betyder, at I kan inddrage os i alle faser – fra indledende rådgivning over design, specifikation og implementering til løbende drift og optimering.

Vores teknikere er kyndige i netværkskomponenter fra alle udbydere på markedet og vi stiller dem gerne til rådighed.

Kontakt 2C Networks

Security Assessment Workshop

Med udgangspunkt i 20 critical security controls giver vores security assessment workshop ...

eye

Overblik

... Giver jer det komplette billede af jeres egen IT-sikkerheds situation.

360

Kortlægning

... Sikrer at i kommer hele vejen rundt om IT-sikkerheds problemstillingerne.

pin it

Identificering

... Identificerer områder som kræver særlig opmærksomhed.

priorities

Prioritering

... Skaber et fundament for prioritering af fremtidige sikkerhedsindsatser.

Book en Security Assessment Workshop med vores netværkskonsulenter, så får du kortlagt hele din IT-sikkerhed med udgangspunkt i det internationale “framework” : Center for Internet Security 20 Critical Security Controls.
Ud fra dialog/interview med jeres IT-afdeling får du et komplet billede af dit netværk.

Vi udarbejder efterfølgende et Executive Summary over IT-sikkerhedens modenhed, samt bidrager til de prioriterede indsatsområder.