Skip to content

Firewall as a service

FWaaS – Beskyt dine netværksressourcer med den næste generation af firewall-teknologi.

Vores services

Introduktion til Firewall as a service

At fastholde et højt IT sikkerhedsniveau er kritisk og løbende vedligeholdelse af virksomhedens firewalls er afgørende for at beskytte virksomheden mod sikkerheds trusler.
Men drift af IT sikkerhedsløsninger kan være både tidskrævende og kompliceret.
Er mine firewalls opdateret til seneste release? Har vi firewall regler der ikke længere bruges? Har vi fået kigget firewall-loggen igennem? Er der noget der skal optimeres?

Firewall as a service fra 2C Networks giver tryghed, når det gælder driftssikkerheden. 

For en fast pris pr. måned, holder vi et vågent øje med dine firewalls.
Vi overvåger dem løbende og tager hånd om driftsproblemer. Vi sender månedlige rapporter til dig, så du får et godt overblik over drifts og sikkerheds tilstand for dine firewalls. Og vi holder løbende øje med dine firewall logs og tager initiativet hvis der er indikationer på drift problemer eller sikkerhedsudfordringer.

Vi dokumenterer din firewall løsning, inkl. dokumentation for ændringer i sikkerheds policies

Og vi sikrer naturligvis at der foretages software upgrades når software rettelser bliver tilgængelige.

Daglige ændringer samt optimeringer er også inkluderet i den faste pris.

Hvad inkluderer Firewall as a service

  • Firewall med de ønskede specifikationer
  • Daglige ændringer (Moves, adds and changes)
  • Software opdateringer
  • Månedlig rapportering
  • Monitorering – af både fejl & sikkerhed
  • Optimeringer
  • FortiManager – hvis der benyttes Fortigate
  • FortiAnalyzer – hvis der benyttes Fortigate


Hvad inkluderer Firewall as a service ikke:

  • Større Design ændringer

Design ændringer kan leveres efter forbrugt tid.

Skal vi kontakte dig ang. Firewall as a service?